1. Thu thập Dữ liệu Cá nhân

  Thư thông báo Dữ liệu Cá nhân này được ban hành đến tất cả các cổ đông, nhà đầu tư, người mua, người thuê, người dùng và những chủ thể dữ liệu khác hiện có và tiềm năng của chúng tôi.

  Trong quá trình giao dịch với chúng tôi, chúng tôi đã thu thập và/hoặc sẽ thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn (“Dữ liệu Cá nhân”) để cho phép chúng tôi thực hiện các giao dịch thương mại và/hoặc cung cấp thông tin mới nhất về dự án, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

  Chúng tôi đánh giá và xem việc duy trì và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn với tầm quan trọng tối đa.

 2. Dữ liệu Cá nhân

  Dữ liệu Cá nhân sẽ bao gồm thông tin như tên của bạn, ngày sinh, số chứng minh thư, số hộ chiếu, địa chỉ, giới tính, dân tộc, quốc tịch, tình trạng hôn nhân, nhà tuyển dụng, mức thu nhập, loại khoản vay được áp dụng liên quan đến người mua bất động sản, thông tin liên hệ qua email và các thông tin khác liên quan để cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi cho bạn.

 3. Mục đích thu thập Dữ liệu Cá nhân

  Dữ liệu Cá nhân đã và/hoặc sẽ được chúng tôi thu thập và xử lý cho các mục đích sau:

  • việc cung cấp các báo cáo, bản tin và thông tin quan hệ nhà đầu tư khác của công ty cho bạn;

  • tờ rơi, sách giới thiệu, thư, các tài liệu quảng cáo và khuyến mãi khác liên quan đến các dự án, sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bạn, việc gửi có thể qua email, thư, fax hoặc giao tận tay cho bạn;

  • cảnh báo và giới thiệu bất động sản cho bạn (nếu có);

  • duy trì và bảo trì hồ sơ của cổ đông, nhà đầu tư, người thuê, khách hàng và người mua;

  • các hoạt động tiếp thị và lập hồ sơ khách hàng/người thuê liên quan đến các dự án, sản phẩm và/hoặc dịch vụ mới nhất của chúng tôi;

  • thực hiện các thỏa thuận và/hoặc hợp đồng cần thiết cho các dự án, sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi với bạn;

  • đánh giá tín dụng, kiểm tra tài chính và lý lịch khi thấy cần thiết;

  • bảo mật và phòng chống gian lận;

  • phân tích thống kê;

  • các hoạt động về thương hiệu, giao tiếp và công việc doanh nghiệp của chúng tôi, bao gồm xuất bản trên các tài liệu in ấn, trang web và/hoặc phương tiện điện tử khác của chúng tôi;

  • đảm bảo tuân thủ và tiết lộ theo bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn, sắc lệnh tòa án, điều lệ, nguyên tắc và/hoặc mã nào áp dụng cho chúng tôi;

  • bất kỳ giao dịch thương mại sau này liên quan đến các dự án, sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi;

  • sở hữu bất động sản bỏ trống, bàn giao chìa khóa, quản lý tài sản/biệt thự, chăm sóc khách hàng và/hoặc công tác khắc phục những khuyết điểm;

  • bất kỳ mục đích khác liên quan đến doanh nghiệp của chúng tôi.

 4. Quyền truy cập và chỉnh sửa

  Sau khi bạn đã gửi Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi, bạn có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình theo các trường hợp sau:

  • Bạn cần truy cập để sửa đổi Dữ liệu Cá nhân của mình trong hồ sơ của chúng tôi trong trường hợp thông tin không chính xác, gây hiểu lầm, lỗi thời hoặc không đầy đủ;

  • Bạn cần truy cập để xác minh Dữ liệu Cá nhân của mình trong hồ sơ của chúng tôi;

  • Bạn yêu cầu rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn chỉ được lưu giữ cho mục đích thu thập thông tin đó;

  Bạn có thể gửi yêu cầu truy cập như vậy thông qua:

  Công ty: Công ty TNHH UOA Tower

  Địa chỉ:
  Công ty TNHH UOA Tower
  Tầng 23, UOA Tower
  Số 6, Đường Tân Trào
  Phường Tân Phú, Quận 7
  Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Số điện thoại: +84 28 5411 8811
  E-mail: uoavietnam@uoa.com.vn
  Fax: +84 28 5411 9911

  Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi lưu giữ sẽ được tiêu hủy và/hoặc xóa khỏi hồ sơ và hệ thống của chúng tôi theo chính sách lưu giữ của chúng tôi trong trường hợp dữ liệu đó không còn cần thiết cho các mục đích đã được nêu trong Phần 3 ở trên.

  Để tránh hiểu nhầm, chúng tôi và các giám đốc, quản lý, nhân viên, ủy quyền hoặc đại diện của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào do bạn gửi cho chúng tôi mà không chính xác, gây hiểu lầm, không đầy đủ hoặc không được cập nhật, hoặc nhập sai vào hệ thống của chúng tôi do lỗi của con người.

 5. Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân

  Dữ liệu cá nhân được cung cấp cho chúng tôi sẽ được giữ bí mật, nhưng bạn đồng ý, chấp thuận và uỷ quyền cho chúng tôi để tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các nhóm sau:

  • bất kỳ cá nhân, cơ quan chính phủ, cơ quan quy định và/hoặc cơ quan quản lý ngành nghề nào mà chúng tôi bị bắt buộc hoặc yêu cầu tiết lộ theo luật pháp;

  • bất kỳ công ty liên quan, có liên quan và/hoặc công ty con của UOA Development Bhd, bao gồm cả những công ty được thành lập trong tương lai;

  • các đối tác kinh doanh và công ty liên kết của chúng tôi;

  • các nhà kiểm toán, nhà tư vấn, luật sư, kế toán và/hoặc cố vấn của chúng tôi;

  • các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, công ty quản lý bên thứ ba, nhà thầu phụ hoặc các bên khác mà chúng tôi coi là cần thiết để hỗ trợ việc giao dịch của bạn với chúng tôi.

 6. Hậu quả của việc từ chối hoặc không cung cấp Dữ liệu Cá nhân

  Việc từ chối hoặc không cung cấp Dữ liệu Cá nhân và/hoặc từ chối hoặc hạn chế bất kỳ việc sử dụng nào có thể gây ra:

  • không thể hoàn thiện bất kỳ hợp đồng và/hoặc thỏa thuận nào;

  • không thể cung cấp thông tin cập nhật về doanh nghiệp, dự án, sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi;

  • không thể hoàn tất các giao dịch thương mại liên quan đến dự án, sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi;

  • không thể tuân thủ bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn, trát tự, quy tắc và/hoặc mã nào áp dụng cho chúng tôi.

 7. Bảo mật

  Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được giữ và xử lý một cách an toàn. Chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo mật, chính sách và quy trình hành chính phù hợp, trong phạm vi có thể, tuân theo các luật và quy định áp dụng. Chúng tôi sẽ cố gắng ngăn chặn việc xử lý trái phép và/hoặc vi phạm pháp luật, mất mát, phá huỷ hoặc hỏng hóc không cố ý đối với Dữ liệu Cá nhân của bạn, trong phạm vi có thể.

 8. Ngôn ngữ

  Thông báo này được ban hành bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán nào, phiên bản tiếng Anh của Thông báo này sẽ được ưu tiên áp dụng.

This site is registered on wpml.org as a development site.